Information for Supervisors

Ph.D. supervisor

CAI Liang

CHEN Xiaoping

CHEN Yaping

CHEN Yongping

CHEN Zhenqian

DENG Aidong

DU Kai

DUAN Yufeng

GU Pan

GUI Keting

HUANG Yaji

JIN Baosheng

LI Xianning

LIANG Cai

LV Jianhong

LV Xiwu

QIAN Hua

SHENG Changdong

SHEN Jiong

SHEN Laihong

SHEN Xianglin

SONG Min

SI Fengqi

WANG Peihong

XIANG Wenguo

XIAO Rui

XIONG Yuanquan

XU Chuanlong

XU Zhigao

YANG Jiangang

YANG Linjun

YUAN Zhulin

YU Weiping

ZHANG Jun

ZHANG Xiaosong

ZHANG Yaoming

ZHAO Changsui

ZHAO Lingling

ZHONG Wenqi

ZHONG Zhaoping

ZHOU Keyi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor of postgraduate

CAI Liang

CHENG Maohua

CHENG Li

CHEN Jiufa

CHEN Shaobing

CHEN Xiaoping

CHEN Yaping

CHEN Yongping

CHEN Zhenqian

DENG Aidong

DING Weiming

DONG Wei

Du Kai

DUAN Lunbo

DUAN Yufeng

FU Xingjun

GE Bin

GE Shifu

Gu Pan

GUI Keting

GUO Hongwei

HUANG Ying

HUANG Shihong

HUANG Yaji

JIN Baosheng

JU Gang

KUANG Rao

LENG Shan

LENG Shan

LIANG Cai

LIANG Caihua

LI Shuhong

LIU Zhenxiang

LI Xianning

LI Yiguo

LU Yong

LV Jianhong

LV Xiwu

PAN Lei

QIAN Hua

SHEN Dekui

SHENG Changdong

SHEN Jianxian

SHEN Jiong

SHEN Laihong

SHEN Xianglin

SI Fengqi

SONG Hailiang

SONG Min

SONG Zhaolong

TAN Ping

TIAN Xinqi

WANG Jun

WANG Xiao

WANG Jun

WANG Mingchun

WANG Peihong

WANG Qiuying

WANG Sumei

WEI Hongqi

WU Xin

WU Lei

XIANG Wenguo

XIAO Rui

XIAO Jun

XIONG Yuanquan

XU Chuanlong

XU Jianqun

XU Zhigao

YANG Fan

YANG Jiangang

YANG Jianming

YANG Linjun

YANG Yaping

YUAN Zhulin

YU Ran

YU Weiping

YU Xiangjun

ZHANG Hui

ZHANG Jun

ZHANG Baohuai

ZHANG Xiaosong

ZHANG Yaoming

ZHANG Yaping

ZHANG Yufei

ZHAO Changsui

ZHAO Lingling

ZHONG Wenqi

ZHONG Zhaoping

ZHOU Bin

ZHOU Bin

ZHOU Keyi

ZHU Guangcan

ZHU Xiaodong

ZHU Xiaoliang